Liên hệ

Số điện thoại:+86-510-83957100
Số FAX:+86-510-83951235
Mã bưu chính:214156
E-mail:lida88@188.com
Địa chỉ trang web:http://www.wxlida.cn
Địa chỉ:Số 18 đường Lục Thông huyện Dương Sơn quận Huệ Sơn TP Vô Tích tỉnh Giang Tô

Vòng bi máy kéo dụng

Danh sách vòng bi của máy kéo

Lần lượt xem:25Dăng ngày:2015-09-29【In】【Tắt】

TT

Mã số

TT

Mã số

TT

Mã số

TT

Mã số

1

 Hiện ĐạiR55-5

33

 Thiểu TùngPC220-7(92Z)

65

 Thần CươngSK200-6E

 97

 Ca ĐặcCAT320C

2

 Hiện ĐạiR60-5

34

 Thiểu TùngPC220-8(92Z)

66

 Thần CươngSK200-8

 98

 Ca ĐặcCAT330B

3

 Hiện ĐạiR60-7

35

 Thiểu TùngPC200-8(92Z)

67

 Thần CươngSK210-8

 99

 Ca ĐặcCAT225

4

 Hiện ĐạiR130-5

36

 Nhật LậpEX60

68

 Thần CươngSK200

 100

 Đại VũDH55-5

5

 Hiện ĐạiR130-7

37

 Nhật LậpEX60-1

69

 Thần CươngSK07-1

 101

 Đại VũDH220-3

6

 Hiện ĐạiR210-5

38

 Nhật LậpEX60-2

70

 Thần CươngSK07-2

 102

 Đại VũDH220-5

7

 Hiện ĐạiR190-5

39

 Nhật LậpEX60-3

71

 Trú HữuSH120A1

 103

 Đại VũDH225-7

8

 Hiện ĐạiR200-5

40

 Nhật LậpEX100-1

72

 Trú HữuSH120A2

 104

 Đại VũDH280

9

 Hiện ĐạiR220-5

41

 Nhật LậpEX120-1

73

 Trú HữuSH120A3

 105

 Đại VũDH280-3

10

 Hiện ĐạiR215-7

42

 Nhật LậpEX120-5

74

 Trú HữuSH200A1

 106

 Đại VũDH290

11

 Hiện ĐạiR205-7

43

 Nhật LậpEX120-3

75

 Trú HữuSH200A2

 107

 Đại VũDH300

12

 Hiện ĐạiR220-7

44

 Nhật LậpEX120-2

76

 Trú HữuSH200A3

 108

 VolvoEC210B

13

 Hiện ĐạiR225-7

45

 Nhật LậpEX100-2

77

 Trú HữuSH265

 109

 VolvoVOLVO290

14

 Hiện ĐạiR335-7

46

 Nhật LậpEX100-3

78

 Trú HữuSH260

 110

 Tam LăngMS120-2

15

 Hiện ĐạiR 305-7

47

 Nhật LậpEX100-5

79

 Trú HữuSH280

 111

 Tam LăngMS180-8

16

 Hiện ĐạiR 290-7

48

 Nhật LậpEX200-1

80

 Trú HữuSH430

 112

 Hạ CôngXG806

17

 Hiện ĐạiR 300-5

49

 Nhật LậpEX200-5

81

 Gia ĐẳngHD250-7

 113

 Hạ CôngXG200

18

 Hiện ĐạiR 290-3

50

 Nhật LậpEX200-3

82

 Gia ĐẳngHD400

 114

 Hạ CôngXG822

19

 Hiện ĐạiR 260LC-7

51

 Nhật LậpEX200-2

83

 Gia ĐẳngHD700-5

 115

 Hạ CôngXG821

20

Hiện ĐạiR 265-7

52

 Nhật LậpZX200

84

 Gia ĐẳngHD700-7

 116

 Hạ CôngXG820

21

 Hiện ĐạiR 450LC-7

53

 Nhật LậpZX210

 85

 Gia ĐẳngHD820-1

 117

 Từ Oa Tấn Công200

22

 Thiểu TùngPC100-5

54

 Nhật LậpZX120

 86

 Gia ĐẳngHD880-2

 118

 Từ OaXW210

23

 Thiểu TùngPC120-5

55

 Thần CươngSK100

 87

 Gia ĐẳngHD800-7

  119 

 Từ OaXW210

24

 Thiểu TùngPC130-5

56

 Thần CươngSK120-1

 88

 Gia ĐẳngHD700-1

 120

 Từ OaXW200

25

 Thiểu TùngPC120-6(4D95)

57

 Thần CươngSK120-2

 89

 Gia ĐẳngHD700-2

 121

 Ngọc SàiYC135

26

 Thiểu TùngPC120-6(4D102)

58

 Thần CươngSK120-3

 90

 Gia ĐẳngHD800-5

 122

 Ngọc SàiYC225LC

27

 Thiểu TùngPC220-5

59

 Thần CươngSK120-5

 91

 Gia ĐẳngHD900-5

 123

 Ngọc SàiYC85

28

 Thiểu TùngPC200-5

60

 Thần CươngSK200-3

 92

 Gia ĐẳngHD900-7

 124

 Liễu CôngLG60

29

 Thiểu TùngPC200-6A(6D102)

61

 Thần CươngSK200-1

 93

 Gia ĐẳngHD820-3

 125

 Liễu CôngLG200

30

 Thiểu TùngPC220-6(6D102)

62

 Thần CươngSK200-5

 94

 Ca ĐặcCAT200B

 126

 Khai NguyênKY70

31

 Thiểu TùngPC200-7(110Z)

63

 Thần CươngSK200-6

 95

 Ca ĐặcCAT320B

 

 

32

 Thiểu TùngPC200-7(92Z)

64

 Thần CươngSK210-6

 96

 Ca ĐặcCAT320L

 

 


Sở hữu bản quyền:Công Ty TNHH Chế Tạo Bánh Răng Lập Đạt Vô Tích SĐT:0510-83957100 83958957 Số FAX:0510-83951235
Địa chỉ:Số 18 đường Lục Thông huyện Dương Sơn quận Huệ Sơn TP Vô Tích tỉnh Giang Tô  Kỹ thuật cung cấp:Mạng Vân Độ
Яндекс.Метрика