Liên hệ

Số điện thoại:+86-510-83957100
Số FAX:+86-510-83951235
Mã bưu chính:214156
E-mail:lida88@188.com
Địa chỉ trang web:http://www.wxlida.cn
Địa chỉ:Số 18 đường Lục Thông huyện Dương Sơn quận Huệ Sơn TP Vô Tích tỉnh Giang Tô

Quá trình phát triển của công ty

Tháng 3 năm 1993       Thành lập Xưởng Bánh Răng Loại Đặc Biệt Lập Đạt Vô Tích.

Năm 1997               Bắt đầu sản xuất vòng bi.

Năm 2003                       Đổi tên là Công Ty TNHH Chế Tạo Bánh Răng Lập Đạt Vô Tích.

Năm 2005                Nghiên cứu và phát triển hàng loạt các vòng bi phát điện năng lượng gió như vòng bi yawing và bắt đầu sử dùng vào năm 2006.

Tháng 6 năm 2008     Phân xưởng to của công trình kỳ I khu xưởng mới có chiếm đất 12000 mét vuông bắt đầu sử dùng.

Tháng 2 năm 2009    Tòa nhà văn phòng hành chính ở khu xưởng mới bắt đầu khởi dùng.

Tháng 1 năm 2010          Thành lập đầu tư Công Ty TNHH Chế Tạo Vòng Bi Lập Đạt Vô Tích.

Tháng 6 năm 2010     Hoàn thành xây dựng phân xưởng to của công trình kỳ II khu xưởng mới có chiếm đất 12000 mét vuông, tháng 10 cùng năm bắt đầu vận hành bình thường.

Năm 2011                 Thành vốn đang ký của Công Ty Lập Đạt Vô Tích đạt 32 triệu NDT.

Tháng 12 năm 2011   Hoàn thành cải thiện kỹ thuật của dây chuyền, mới tăng 10 cái máy cắt răng 3.15m i vào sản xuất.

Sở hữu bản quyền:Công Ty TNHH Chế Tạo Bánh Răng Lập Đạt Vô Tích SĐT:0510-83957100 83958957 Số FAX:0510-83951235
Địa chỉ:Số 18 đường Lục Thông huyện Dương Sơn quận Huệ Sơn TP Vô Tích tỉnh Giang Tô  Kỹ thuật cung cấp:Mạng Vân Độ
Яндекс.Метрика