Liên hệ

Số điện thoại:+86-510-83957100
Số FAX:+86-510-83951235
Mã bưu chính:214156
E-mail:lida88@188.com
Địa chỉ trang web:http://www.wxlida.cn
Địa chỉ:Số 18 đường Lục Thông huyện Dương Sơn quận Huệ Sơn TP Vô Tích tỉnh Giang Tô

Các chứng nhận của công ty

“Không ngừng phấn đấu, sáng tạo đổi mới, cùng thắng hài hòa” là tư tưởng kinh doanh của công ty; “Chất lượng là then chốt ,khách hàng là thượng đế” là mục đích doanh nghiệp ca công ty, không dừng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt cho khách từ bốn biển.

          

                         Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng               Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

          

                                     Giấy chứng nhận CCS                                                 Giấy chứng nhận BV

          

                      Giấy chứng nhận xử lý nhiệt Thần Cương             Giấy chứng nhận xác nhận đảm bảo đo lường

         

                          Giấy phép kinh doanh                                   Giấy đăng ký thuế

          

                   Công ty xác nhận đo lượng đạt tiêu chuẩn           Doanh nghiệp khoa học kỹ thuật cao tỉnh Giang Tô

          

Nhà cung cấp tốt của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp nặng Trung Quốc       

                  Giải chất lượng tốt của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp nặng Trung Quốc

          

Giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng tỉnh Giang Tô         Giấy chứng nhận sảm phẩm khoa học kỹ thuật cao


Sở hữu bản quyền:Công Ty TNHH Chế Tạo Bánh Răng Lập Đạt Vô Tích SĐT:0510-83957100 83958957 Số FAX:0510-83951235
Địa chỉ:Số 18 đường Lục Thông huyện Dương Sơn quận Huệ Sơn TP Vô Tích tỉnh Giang Tô  Kỹ thuật cung cấp:Mạng Vân Độ
Яндекс.Метрика